Maak 'n bydrae tot TLU SA Traumafonds: Klik hier
TLU SA se manifes Sondag | 26 Januarie | 2020

Wêreldwyd word ervaar dat waardes en beginsels van tyd tot tyd aangepas word om die mens en hul versugtinge te probeer tevrede stel. Het dit nie grootliks die probleem van die tyd geword dat mense hulself in die middelpunt plaas en mensgerig optree in stede van Jesus Christus en om tot eer van God hulle lewe in te rig en uit te leef nie?

Daarom is dit belangrik om gefundeer na alle sake te kyk. Met die Bybel as grondslag het TLU SA sy waardes deur die jare ontwikkel en uitgebou. Hierdie praktiese waardes is in die Manifes vervat. Dit is belangrik dat ons as lede ons van tyd tot tyd opnuut vergewis van wat die gemeenskaplike band is wat maak dat ons op die regte grondslag hande vat om die toekoms te bou, deur ons Manifes gereeld te lees.