Klik hier en maak 'n bydrae tot die TLU SA Traumafonds
Maak 'n bydrae tot TLU SA Traumafonds: Klik hier
Veiligheid | Noordstreek Vrydag | 28 Februarie | 2020

TLU SA Noordstreek se veiligheidstruktuur is gebaseer op TLU SA se Nasionale Landbou Veiligheid Strategie (NLVS). Dit stel ons in staat om ons plaaswagte, GPF en ander landelike veiligheidstrukture binne die Polisie se Landelike Veiligheid Strategie te bedryf.

Die Nasionale Polisiewet maak dit baie duidelik dat geen burgerlike veiligheidstruktuur sonder samewerking met die SAPD toegelaat sal word nie. Burgerlike veiligheidstrukture hoef nie streng volgens GPF-voorskrifte te bestaan nie. Burgerlike landelike veiligheidstrukture soos plaaswagte se eerste taak is voorkoming van landelike misdaad, voorkoming deur sigbaarheid.

In die Noordstreek is al die DLU, Boere-unie en Boerevereniging veiligheidstrukture ingebind in die LIMPOPO LANDELIKE VEILIGHEID FORUM (LLVF).  LLVF het sy ontstaan gehad na samesprekings met ’n vorige Provinsiale Polisiekommissaris en is die produk van samewerking op landelike veiligheidsgebied tussen Agri Limpopo en TLU SA Noord.

In Limpopo word Landelike Veiligheid tans nog op SAPD Cluster vlak bedryf, binne LLVF is ons egter so gestruktureer dat ons sonder herorganisasie in ons huidige vorm sal voortgaan al verander die SAPD se Provinsiale Bestuur terug na Distrik Polisiëring gebiede. LLVF is in vyf Distrikte opgedeel, elk met sy eie bestuur onder leiding van ’n LLVF Distrik Koördineerder.  Hierdie vyf Koördineerders vorm saam met georganiseerde landbou die LLVF bestuur en hulle woon die maandelikse Landelike Veiligheid Prioriteit Komiteevergadering by om hier terugvoer te gee oor landelike veiligeidbedrywighede in hulle distrik.

LLVF se dag- tot- dag bestuur word hanteer deur twee verteenwoordigers van Agri Limpopo,  twee van TLU SA en nog een. Die vyf persone woon dan ook maandeliks die SAPD se Landelike Prioriteit Komitee by. LLVF word deur die Provinsiale SAPD topbestuur erken as die verteenwoordiger van georganiseerde landbou in Limpopo.

Die LLVF struktuur begin sy  werksaamhede op SAPD stasievlak waar ’n spesifieke SAPD-lid  getaak  is om in daardie stasie se gebied maandeliks ’n plaaslike Landelike Veiligheid Prioriteit vergadering te hou. Verteenwoordigers van plaaswagte of GPF of ander strukture vergader met ander rolspelers soos verkeer, munisipaliteit, Departement van Landbou, Departement van Omgewingsake ens. Hier word onafgehandelde sake en ander sake bespreek, gesamentlike operasies word beplan en terugvoer word gegee, onopgeloste sake en ander aspekte van landelike veiligheid wat nie op die vlak hanteer word nie word na die Cluster se Landelike Veiligheid Prioriteit vergadering verwys.

Die sukses van landelike veiligheid lê in deelname. TLU SA lede moet op stasievlak en clustervlak betrokke raak. Moenie jouself en medeboere blootstel deur aan strukture deel te neem en aksies uitvoer sonder die plaaslike SAPD se wete en medewerking nie.

Die Provinsiale Kommissaris het nou weer uitgereik na landbouers om deel te word van die reserviste stelsel. Ons moedig dit aan terwyl ons ook by die SAPD pleit om die konsep van Landbou Vriendelike Reserviste te oorweeg.

Sluit aan

Nuusbriewe
Checkboxes

Kontak Ons