Maak 'n bydrae tot TLU SA Traumafonds: Klik hier
Eiendomsregkwessies gaan voort Vrydag | 26 Junie | 2020
crop-businessman-giving-contract-to-woman-to-sign

Met die uitbreek van die COVID-19 pandemie, is alle fokus eers daarop gerig. Dit het by die meeste van ons lede gegaan oor oorlewing, en te kan voortgaan met hulle boerdery ten spyte van drakoniese regulasies en sinnelose maatreëls.

Dit het daartoe gelei dat ander sake voorlopig op die agtergrond geskuif is.

Kort voor die landwye inperking is ‘n lywige verslag oor eiendomsreg van ‘n internasionale regskenner ontvang, en die UK het ook ‘n gesprek met hom gehad.

Die binnelandse oplossings vir die eiendomsregkwessie is maar skraal, met die verwagting van weinig, indien enige, sukses. Tog is daar bepaalde regsaksies wat gevoer moet word, al is die vooruitsig op mislukking naby aan 100%, voordat daar internasionaal opgetree kan word. Internasionale bewusmaking val nie daaronder nie, en dit is prosesse wat deurlopend voortgaan.

Om egter enige hof te nader, is duur. Veral internasionale sake kan duur wees en boonop lank uitgerek word. Tog lyk dit of dit uiteindelik die pad is wat geloop moet word. Aangesien eiendomsreg nie net TLU SA se lede raak nie, maar in wese die hele land (stedelinge ingesluit), sal aksies waarskynlik meer geslaagd kan wees as verskillende rolspelers kragte kan saamsnoer, wat beteken dat die koste ook gesamentlik gedra word.

Ons sal nie kan verwag om met ‘n verslag alleen tafel toe te kan gaan, sonder ‘n mate van finansiële rugsteun nie. Daarom is dit noodsaaklik dat TLU SA se Eiendomsregfonds van nuuts af bemark moet word, en dat substansiële ondersteuning daarvoor verkry sal moet word. Daar word dus ‘n beroep op elke affiliasie en lid gedoen om weer tot die fonds by te dra.

Die COVID-gedoente het dalk effens tyd gewen, in die sin dat die parlementêre komitee wat die wysiging van die land se grondwet moes fasiliteer, se termyn verstryk het sonder resultaat. Daardie proses moet dus weer op een of ander wyse aan die gang gesit word, en dit is onseker hoe dit hiervandaan vorentoe sal loop: word ou insette oorgedra na ‘n nuwe komitee, of gaan die proses van voor af gevoer moet word?

Een ding is egter seker dat die uitstel geen afstel beteken nie. Die staatshoof praat al meer van radikale ekonomiese transformasie, van ‘n koloniale en apartheid ekonomie, en waar grondbesit deel van die ekonomie is, is dit per implikasie ook kolonialisties en apartheid gebaseer, wat verander sal moet word.

Met die voorgestelde wysigings aan TLU SA se werkswyse en grondwet, is aanbeveel dat streeksvoorsitters nie ook komitee voorsitters moet wees nie. In die lig daarvan het Henk van de Graaf gevra om vrygestel te word van die eiendomsregkomitee, en dat ‘n opvolger, verkieslik jonger persoon, gevind moet word om die voorsitterskap oor te neem. Terwyl dit nou redelik rustig is, is dit die ideale tyd om ‘n nuwe persoon aan te wys, en enige voorstelle kan aan die hoofbestuurder deurgegee word, vir voorlegging aan die UK.