Klik hier en maak 'n bydrae tot die TLU SA Traumafonds
Maak 'n bydrae tot TLU SA Traumafonds: Klik hier
Plaaspraatjies
Onteiening sonder vergoeding Donderdag | 27 Februarie | 2020

Die ANC en hulle bondgenote, die SAKP en Cosatu, is vasgevang in hul eie ideologie en het so verstrengel geraak daarbinne dat hulle nie eers meer behoorlike antwoorde vir hulself het nie, wat nog vir die land. Dit raak nou so dat enigiets waaraan hulle raak, gesien kan word as ‘n mislukking. Die Amerikaanse Minister

LEES MEER

Nasionale landbou veiligheid strategie Sondag | 26 Januarie | 2020

Nadat ASUF reeds in 2018 die Nasionale Landbou Veiligheid Strategie onderskryf het, is dit daarna vroeg in 2019 opgedateer vir TLU SA se interne gebruik. Pas het die TLU SA Uitvoerende Komitee tydens die eerste vergadering vanjaar, ‘n verdere opdatering onderskryf en sal dit eersdaags versprei word vir plaaslike implimentering.

Rapportering van misdaad Sondag | 26 Januarie | 2020

‘n Beroep word weereens op lede gedoen om landbouverwante misdade waarvan hulle kennis dra te rapporteer (asseien@tlu.co.za). Ondanks die feit dat TLU SA se Misdaadregister waarskynlik een van die mees volledige nie-amptelike databasisse is, word die oorgrote meerderheid van insidente geregistreer deur ‘n werknemer wat van velerlei informele kontakte gebruik maak. Lede se aandag word

LEES MEER

Skut Van Vee – Provinsiale Ordonnansies Sondag | 26 Januarie | 2020

Die bestaande provinsiale ordonnansies wat die skut van vee en diere toelig, is reeds aan Streeksvoorsitters en -bestuurders versprei. ‘n Kenner op hierdie gebied is ook versoek om behulpsaam te wees met die opstel van ‘n toeligtingsdokument wat op plaasvlak byval behoort te vind om lede te bemagtig met wenke en riglyne in hierdie verband.

Jongboer Konferensie Sondag | 26 Januarie | 2020

Van TLU SA se bestuur se kant wil ons die Jongboerkomitee hartlik bedank vir die werk wat deurlopend gedoen word om vir ons jong boere ‘n positiewe verskil te maak. Hulle hou vanjaar sommer vroeg in die jaar hul konferensie op die naweek van 8 tot 10 Februarie by Weesgerus naby Nylstroom. Die amptelike konferensie

LEES MEER

Onteiening sonder vergoeding Sondag | 26 Januarie | 2020

Die Eiendomsreg Komitee het tydens die afgelope UK terugvoer van sy werksaamhede gegee rondom die hele kwessie van onteiening sonder vergoeding. ‘n Kenner van die Internasionale Reg, ‘n advokaat en afgetrede professor wat tans in Australië woon, het toeligting gegee op ‘n uitgebreide juridiese strategie wat hy laat verlede jaar vir TLU SA opgestel het.

LEES MEER

Watersake Sondag | 26 Januarie | 2020

Na aanleiding van ‘n formele dispuut wat talle lede reeds in 2013 verklaar het oor foutiewe fakture, het ‘n reeks gesprekke tussen TLU SA en die Departement van Water en Sanitasie reeds plaasgevind om die dooiepunt op te los. Ofskoon daar in die verlede etlike vergaderings tussen die partye plaasgevind het, was die gebrekkige kontinuïteit

LEES MEER

Presidentslidmaatskap Sondag | 26 Januarie | 2020

Die Uitvoerende Komitee het ‘n spesiale lidmaatskap goedgekeur vir nuwe lede in die gebiede wat  gebuk gaan onder die versengende droogte. Dit is net vir nuwe lede geoormerk. Sodanige persone sal met die goedkeuring van die Streeksvoorsitter  gratis kan aansluit en die lidmaatskap sal jaarliks hersien word. Kom ons benut die geleentheid om persone wat

LEES MEER

Droogte se impak Sondag | 26 Januarie | 2020

Terwyl groot dele van die land die afgelope tyd goeie neerslae reën ervaar het, is sekere dele van die land steeds vasgevang in die knellende droogte se knyptang. Daar is groot dankbaarheid vir die goeie reën en die gesaaides sowel as die weiding in hierdie gebiede is aanskoulik. Mag ons geseën word met goeie opvolg

LEES MEER

TLU SA se manifes Sondag | 26 Januarie | 2020

Wêreldwyd word ervaar dat waardes en beginsels van tyd tot tyd aangepas word om die mens en hul versugtinge te probeer tevrede stel. Het dit nie grootliks die probleem van die tyd geword dat mense hulself in die middelpunt plaas en mensgerig optree in stede van Jesus Christus en om tot eer van God hulle

LEES MEER

Sluit aan

Nuusbriewe
Checkboxes

Kontak Ons